เอกสารดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการและขั้นตอนการสมัคร U Power: Digital Idea Challenge คลิกเพื่อดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดแผนการตลาดโดยใช้สื่อดิจิทัล คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ Eversense คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ SYS คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ BluePay คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ Yamaha คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ Bangkok Airways คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ Rabbit คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ Kito คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ PAN คลิกเพื่อดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 223, 216 แฟกซ์ 02-661-7757

E-mail : Tanya@absolutealliances.com , info-Absolute@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : facebook.UPowerDigitalIdeaChallenge
© Copyright 2018 U Power Digital Idea Challenge - All Right Reserved.