กำหนดการโครงการ

กิจกรรม กำหนดการ
● แนะนำและเปิดตัวกิจกรรม 1 สิงหาคม 2560
● แนะนำกิจกรรมตามสถาบันต่างๆ 11 – 22 กันยายน 2560
● ปิดรับใบสมัคร 30 กันยายน 2560
● แจกโจทย์แบรนด์สินค้า/บริการ 5 ตุลาคม 2560
● ส่งผลงานรอบที่ 1 5 พฤศจิกายน 2560
● ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 1 30 พฤศจิกายน 2560
● แค้มป์บ่มเพาะ 2 ครั้ง 9 ธันวาคม และ 16 ธันวาคม 2560
● ทำกิจกรรมจริงในมหาวิทยาลัย(พร้อมเงินทุนสำหรับทำกิจกรรมทีมละ 20,000 บาท) 9 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561
● ส่งผลงานรอบที่ 2 8 กุมภาพันธ์ 2561
● รอบชิงชนะเลิศ 2 มีนาคม 2561

รายละเอียดการแข่งขัน

ช่องทางสมัคร

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “U Power Digital Idea Challenge Season 2” ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้สมัครผ่านทาง

 1. เว็บไซต์ www.upowerdigitalideachallenge.com
 2. สมัครผ่านบูธประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย และส่งใบสมัครกลับมาที่
  Info-Absolute@AbsoluteAlliances.com ,Tosapon@absolutealliances.com
 3. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.upowerdigitalideachallenge.com และส่งใบสมัครกลับมาที่
  Info-Absolute@AbsoluteAlliances.com ,Tosapon@absolutealliances.com

วิธีการทำและขั้นตอนการส่งผลงาน

 1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งผลงานเป็นแผน Digital Marketing ในรูปแบบของ PowerPoint ไม่เกิน 15 สไลด์
 2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องพรีเซ้นแผน Digital Marketing ในรูปแบบของคลิปวิดิโอความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอผลงาน

วิธีการส่งผลงาน

 • ส่งผลงานมาที่ Tosapon@absolutealliances.com โดยระบุรายละเอียด ดังนี้
 • ระบุชื่อทีมมาใน หัวข้ออีเมล์
 • นำส่งแผน Digital Marketing ในรูปแบบ PowerPoint (บันทึกไฟล์งานเป็น .PDF)
 • นำส่ง ลิงค์ Youtube โดยจะต้องอัพโหลดไฟล์ Clip VDO พร้อมชื่อทีม ตามด้วย #UPower2

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

รอบที่ 1 (Story Board)

● แนวคิด เนื้อหาที่น่าสนใจและ
ชวนติดตามของคลิปโฆษณา
 50%
● การนำเสนอภาพหรือผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับโจทย์ที่ได้รับได้อย่าง
กลมกลืน
 10%
● ความแปลกใหม่และสร้างสรรค์  30%
● เทคนิคในการนำเสนอผลงาน    10%

รอบที่ 2 (Clip VDO)

● คุณภาพในการผลิตและความคิด
สร้างสรรค์
 40%
● ประเด็นในการนำเสนอสอดคล้อง
กับแนวคิดของโจทย์
 30%
● การไวรัลออนไลน์ของคลิป  30%

รอบชิงชนะเลิศ

● เทคนิคการนำเสนอและความคิด
สร้างสรรค์
 50%
● การนำไปใช้ได้จริงของผลงาน  30%
● คะแนนโหวตจากเว็บไซต์  20%

รายละเอียดรางวัลสำหรับการแข่งขัน


รางวัลทุนการศึกษา โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 2

ชนะเลิศ

 • ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

รองชนะเลิศอันดับ 1

 • ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

รางวัลชมเชย 3 รางวัล

 • ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 223, 216 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : ratthapong@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : facebook.UPowerDigitalIdeaChallenge
© Copyright 2018 U Power Digital Idea Challenge - All Right Reserved.