โจทย์การแข่งขัน

โจทย์การแข่งขัน บริษัท ซันไซน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Fruit KING)
อัพเดตล่าสุด: 29.8.2565
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่ง บริษัท ซันซุโซลูชั่น จำกัด (Sunsu)
อัพเดตล่าสุด: 17.8.2565
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขัน บริษัท ลีลาซี่ จำกัด (NAKIZ)
อัพเดตล่าสุด: 17.8.2565
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขัน บริษัท เจ้านาง (ไทยแลนด์) จำกัด (แป้งเจ้านาง)
อัพเดตล่าสุด: 17.8.2565
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขัน บริษัท เพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (Rii)
อัพเดตล่าสุด: 17.8.2565
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขัน บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด (ตราห่านคู่)
อัพเดตล่าสุด: 30.9.2565
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขัน บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด (Tipco)
อัพเดตล่าสุด: 17.8.2565
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ) 159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-661-7750 ต่อ 217, 221
Fax : 02-661-7757
E-mail : ratthapong@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : U Power Digital Idea Challenge