โจทย์การแข่งขัน

1. โจทย์การแข่งขัน บริษัท อุรา กรุงเทพ คลินิก จำกัด (Aura Bangkok Clinic)
อัพเดตล่าสุด: 11.01.2567
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
2. โจทย์การแข่งขัน บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด (Lolane)
อัพเดตล่าสุด: 21.12.2566
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
3. โจทย์การแข่งขัน บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด (ยาดม ตราถ้วยทอง)
อัพเดตล่าสุด: 23.01.2567
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
4. โจทย์การแข่งขัน บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด (Plante)
อัพเดตล่าสุด: 11.01.2567
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
5. โจทย์การแข่งขัน บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด (Tipco)
อัพเดตล่าสุด: 22.12.2566
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
6. โจทย์การแข่งขัน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (DAIRYGOLD)
อัพเดตล่าสุด: 22.12.2566
คลิกเพื่อดาวน์โหลด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ) 159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-661-7750 ต่อ 217, 221
Fax : 02-661-7757
E-mail : Contest@duga.or.th
เฟซบุ๊ค : U Power Digital Idea Challenge