นโยบายการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (รวมเรียกว่า “คุกกี้”) บนเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ให้คุณได้ และช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ได้อีกด้วย คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ที่ประกอบด้วย ตัวอักษรและตัวเลขที่ถูกดาวน์โหลดไปยังบนฮาร์ดไดรฟ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน คุณสามารถเลือกเปิดหรือปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยการปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัว (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org)

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างแน่นอน

  • คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการให้บริการเพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการและเข้าถึงการทำงานต่างๆ เช่น คุกกี้ที่ช่วยจัดการให้คุณสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ

  • คุกกี้เหล่านี้ ช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน โดยประมวลผลจากจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยเราในการปรับปรุงเว็บไซต์ ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้เข้าชมให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตน

คุกกี้เกี่ยวกับการทำงาน

  • คุกกี้เหล่านี้ ใช้ในการจดจำคุณช่วยให้เราจดจำค่าที่คุณเลือกได้

คุกกี้ของบุคคลภายนอก

  • คุกกี้ที่นอกเหนือจากของเว็บไซต์ ที่ติดตั้งโดยโดเมนอื่นที่ผู้ใช้งานเข้าชมอยู่ หากมีการติดตั้งคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ก็จะถือเป็นคุกกี้ของบุคคลภายนอก คุกกี้เหล่านี้อาจติดตั้งโดยผู้ให้บริการภายนอกที่เราใช้บริการของพวกเขา

ทั้งนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่าน คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ได้ในเบราว์เซอร์ ปกติการตั้งค่าเหล่านี้จะอยู่ในเมนู “ตัวเลือก” หรือ “การกำหนดค่า” ของเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราจำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ ผลจากการปิดการทำงานของคุกกี้ อาจทำให้ลูกค้าใช้งานบางฟังก์ชันหรือทั้งหมดของบริการได้อย่างไม่ราบรื่น

หากใช้งานเว็บไซต์ต่อ จะถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ที่ระบุข้างต้น